Immigration and Employment Services

Nasze biuro

Biuro Esteem bazuje na wieloletnich, bogatych doświadczeniach jego pracowników w sprawach imigracyjnych oraz związanych z imigracją, osiedlaniem się po uzyskaniu statusu stałego rezydenta, zdobyciem wykształcenia, nostryfikowaniem dyplomów i swiadectw otrzymanych w innych krajach, wykorzystaniem umiejętności nabytych w innych krajach itp. Cały nasz zespół zdobywał doświadczenia poprzez pracę i współpracę z kilkoma biurami adwokackimi Kanady.

Dzięki naszym bardzo częstym, wizytom w wielu krajach świata mamy doskonałą wiedzę na temat uwarunkowań życia wpływających na podjęcie decyzji o emigracji, a także dobre zrozumienie potrzeb znalezienia drugiego, bezpiecznego, przyjaznego i godnego miejsca osiedlenia, które można nazwać drugą ojczyzną.

Wszyscy jesteśmy imigrantami, osiedlonymi w Kanadzie w różnym okresie naszego życia i przemian ekonomiczno-politycznych świata. Jako imigranci doskonale czujemy wielokulturową Kanadę i świetnie rozumiemy wszystkie osoby pragnące zapuścić w niej swoje korzenie lub choćby znaleźć dodatkową, bezpieczną przystań. Wiemy również w jaki sposób osiągnąć oczekiwany rezultat.

W naszym zespole są specjaliści od prawa imigracyjnego, tłumacze, a także osoby z doświadczeniem dziennikarskim. Dzięki temu mamy bardzo dobry dostęp do wszystkich nowości dotyczących imigracji, możemy świadczyć szeroki wachlarz usług związanych z imigracją, podawać solidną, rzetelną informację w tej tematyce, a więc i udzielać bardzo efektywnej pomocy.

Wszyscy nasi współpracownicy są ludźmi wykształconymi. Oprócz doświadczeń typowo zawodowych posiadają również bardzo dobre umiejętności właściwego podejścia do problemów klientów i prowadzenia z nimi współpracy, co ma pozytywny wpływ na całokształt każdej sprawy. Ta z konieczności krótka charakterystyka ma olbrzymi wpływ na efekty pracy naszego zespołu i wielkie zadowolenie naszych klientów. Posiadamy pełne uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami i innymi urzędami kanadyjskimi. Kierownicze stanowisko naszego biura pełni Marek Szajna, BA, certyfikowany konsultant imigracyjny, nr. licencji R419991, zrzeszony w Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, patrz: www.iccrc-crcic.ca.

Pic 2
Pic 1