Immigration and Employment Services

Dlaczego Kanada?

Krótka analiza

1. Kanada jest krajem wielokulturowym, funkcjonującym w oparciu o dwa najważniejsze dokumenty – Konstytucję i Kartę Praw i Swobód – ZAPEWNIAJĄCE RÓWNE PRAWA wszystkim stałym rezydentom. To prawne postanowienie ma PEŁNE ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE, w odróżnieniu od jedynie papierowych oświadczeń znanych z wielu krajów o starych korzeniach historycznych.

2. Obecnie jest to najlepszy kraj do życia biorąc pod uwagę warunki, ekonomiczne, socjalne, geograficzne i oczywiście polityczno-społeczne. Kanada posiada wspaniałe środowisko naturalne (najlepsze w porównaniu z inymi krajami), kapitalny rozwój gospodarczy oparty o wielkie bogactwa naturalne, dobre zaplecze naukowo-badawcze, doskonale działające lecznictwo i wszelkie usługi socjalne, uznanie i prestiż w świecie.

3. Doskonały rozwój gospodarczy. Gospodarka Kanady od wielu lat odnotowuje wspaniały rozwój, co przekłada się na wysoki standard życia. Należy do grupy siedmiu najbogatszych, najlepiej rozwiniętych krajów świata. Zamożność jego mieszkańców wciąż rośnie i będzie rosła.

4. Koszty utrzymania. Są relatywnie niższe (w stosunku do zarobków), nawet znacznie, w porównaniu nie tylko do krajów wysoko rozwiniętych, np. „starej” Unii Europejskiej, ale także do nowych unijnych, jak Polska, Czechy, Węgry. Dla przykładu cena litra benzyny w Toronto wahała się w latach 2006 - 2007 w granicach 0,90 – 1,05 CAD. Przez kilka wcześniejszych lat była poniżej 90, a nawet 80 centów. Za cenę segmentu szeregówki w aglomeracjach europejskich kupowało się w aglomeracji torontońskiej wolnostojący dom na ładnej działce. Tańsza jest żywność oraz odzież. Wynajęcie 2-sypialniowego (3 pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka) mieszkania w granicach 750 – 850 CAD. Relatywnie droższy jest chyba tylko alkohol. Średnie roczne zarobki wynoszą ponad 40.000 dolarów. Dochody rzędu 50 – 70 tysięcy/rok wcale nie należą do rzadkości.

5. Kraj otwarty na imigrantów. Tak jest od zarania dziejów Kanady. Od wielu lat rząd kanadyjski przyznaje status stałego rezydenta 240 – 265 tysiącom ludzi. Oprócz tego corocznie ponad 100 tysięcy obcokrajowców znajduje tu legalną pracę „kontraktową”, nie licząc oczywiście sporej liczby pracowników „nieudokumentowanych”. Przez kolejnych wiele lat będzie utrzymywał się boom gospodarczy, a więc również i ciągłe zapotrzebowanie na nowych stałych rezydentów.

6. Imigranci są ambasadorami swoich krajów i Kanady. Kanadyjscy rezydenci różnych narodowości nie stanowią miejszości narodowych, lecz jeden, kanadyjski naród. Jednocześnie są dobrymi ambasadorami swoich krajów oraz kanadyjskimi w swoich ojczyznach. Łatwo mogą też być dobrymi przedstawicielami dla innych nacji oraz biznesów i międzynarodowych układów.

7. Rozwój biznesów. Kanada jest przychylna zakładaniu i rozwojowi różnych biznesów. Nie ma problemów z ich zakładaniem i prowadzeniem, z czego korzysta bardzo dużo imigrantów.

8. Szkolnictwo. Kanada należy do światowej czołówki w zakresie edukacji. Szkoły podstawowe i średnie są bezpłatne (oprócz prywatnych). Studia na collegach i uniwersytetach płatne, ale dobrze działa system stypendialny oraz niskooprocentowanych kredytów studenckich, spłacanych na dogodnych warunkach. Kanadyjskie uczelnie mają dobrą opinię w świecie.

9. Opieka zdrowotna i socjalna. Należy do najlepszych w świecie. Kanada ma bezpłatny system leczenia, stojący na bardzo dobrym poziomie oraz doskonałą opiekę socjalną, umożliwiającą korzystanie z zasiłku socjalnego (welfare) oraz mieszkań subsydiowanych przez państwo.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1