Immigration and Employment Services

Dlaczego Kanada?

10. Bezpieczeństwo. Przestępczość w Kanadzie należy do najniższych w świecie. Każdy rząd dokłada poważnych starań, aby utrzymywać wysoki stopień bezpieczeństwa. Zależy również na tym wszystkim społecznościom kanadyjskim.

11. Druga „ojczyzna”. Przy współczesnych przemianach demograficznych i ekonomicznych warto zabezpieczyć sobie przynajmniej dwa miejsca do życia. Jedno mamy zapewnione z racji naszego urodzenia. Drugim, najlepszym z możliwych, jest Kanada.

Komentarz

No właśnie – dlaczego? Dlaczego Kanada, a nie np. któryś z krajów Unii Europejskiej, Australia, Nowa Zelandia, USA. Te kraje z wyżej wymienionych, też przecież posiadają warunki zachęcające do osiedlenia się. To prawda, ale można śmiało wypowiedzieć stwierdzenie, że ŻADEN w całości nie dorównuje Kanadzie. W całości, a więc gdy weźmiemy pod uwagę warunki środowiska naturalnego, gospodarkę, politykę wewnętrzną i zagraniczną, tolerancję dla wielokulturowości i ciągłe jej wspieranie oraz wzmacnianie, możliwości robienia kariery w jakiejkolwiek dziedzinie, bezpieczeństwo życia itp., itd.

Chociaż ludziom wychowanym w tradycyjnych strukturach polityczno-społecznych, a przy tym dotykających zachodnich demokracji może się wydawać, że między warunkami życia w krajach wysokorozwiniętych nie ma dużych różnic, nieco głębsze spojrzenie wykazuje, że nie istnieje drugi tak wspaniały kraj, jak Kanada. Wystarczy przyjrzeć się wyborom wszystkich szczebli, z parlamentem oczywiście na czele, wystaczy zerknąć na listę gubernatorów Kanady, poznać pochodzenie przywódców ugrupowań politycznych, przypatrzeć się administracji państwowej, kanadyjskim (nie etnicznym) organizacjom społecznym, kościołom, szkołom, biznesom itd. i porównać to wszystko z innymi krajami, by zrozumieć czym faktycznie jest równość wobec prawa, a czym tylko tolerancja.

Kraj klonowego liścia jest jedynym krajem w całym świecie, który tę równość (nie tylko tolerancję!) ma zagwarantowaną dwoma ważnymi dokumentami wprowadzonymi w 1982 roku, a mianowicie Konstytucją Kanadyjską oraz Kanadyjską Kartą Praw i Swobód. Dzięki tym dokumentom mogą też swobodnie rozwijać się poszczególne grupy etniczne zakładając własne (sobotnie) szkoły, organizacje, zespoły itp. Tą drogą kraj stał się wspaniałą, niezmiernie interesującą, wielokulturową mozaiką.

Przy takiej polityce i kształtowanej tradycji, gdy od przedszkoli tworzy się jeden naród bazujący na

zawiązywanych przyjaźniach, wzmacniane jest też bezpieczeństwo poprzez eliminację zagrożeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednocześnie w sposób naturalny, poprzez poszczególne składowe narodu kanadyjskiego, wytwarza się wspaniały kontakt z całym światem.

Można rzec, że współcześni mieszkańcy Kanady są świetnymi dwustronnymi ambasadorami, co ma bardzo dobry wpływ na przeróżnego typu wymiany doświadczeń oraz inicjatyw, a także rozwój biznesów. Wielonarodowość kraju klonowego liścia funkcjonuje wspaniale przy jednoczesnej spójności i jednolitości państwowej.

Kanada jest z jednej strony świetnym miejscem dla ludzi przedsiębiorczych, z inicjatywą, ale jednocześnie też chroni i daje szansę dostatniego i całkowicie bezpiecznego życia wszystkim, których nie cechuje duża aktywność życiowa, ceniących ponad wszystko spokój, wypoczynek, życie towarzyskie i możliwość korzystania z różnych dobrodziejstw, choćby kultury, turystyki, czy sportu. Ewentualna kariera zawodowa, społeczna, biznesowa, polityczna zależy w tym kraju przede wszystkim od inicjatywy konkretnego człowieka, jego aktywności, pracowitości i konsekwencji działania. We wszystkich zawodach i na wszystkich poziomach drabiny społecznej w Kanadzie jest mozaika wielonarodowa. Jutro wielkich zaszczytów może dostąpić ten, kto przyjechał tu zaledwie wczoraj albo i dzisiaj. Może być właścicielem dużego biznesu, menadżerem szpitala lub jakiejś fabryki, profesorem uczelni, politykiem itd.

W Kanadzie wspaniale aklimatyzują się wszyscy ludzie, bez względu na ich wiek, wykształcenie, ich opcje polityczne i religijne itd. Jest to na pewno bardzo ciekawy kraj dla ludzi młodych, szukających dróg do kariery w jakiejś dziedzinie, w rozwoju biznesu, realizacji swoich ambicji naukowych, artystycznych, pragnących możliwości wyżycia się w sportach zimowych, w żeglarstwie, kajakarstwie,

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1