Immigration and Employment Services

Kategorie i programy imigracyjne

Uporządkowany schemat kategorii i programów podany jest poniżej w języku angielskim, aby ścisle zachować oryginalne brzmienie. W nawiasie podane jest stosowane tłumaczenie. Ten imigracyjny model przedstawia się następująco:

Economic Immigrants (kategoria ekonomiczna)
• Skilled workers (pracownicy wykwalifikowani)
• Provincial/territorial nominees (rekomendowani, oczekiwani do (w) poszczególnych prowincji i terytoriów)
• Business immigrants (imigracja biznesowa, kategoria biznesowa)
• Live-in caregivers (opiekunki, lub opiekunowie z zamieszkaniem)
• Workers/Students with Canadian Experience (pracownicy/studenci z kanadyjskim doświadczeniem)


Family Class (kategoria rodzinna)
• Spouses and partners (małżonkowie i stali partnerzy)
• Parents and grandparents (rodzice i dziadkowie)
• Others including children (inni członkowie rodziny, włączając dzieci)
Refugees (kategoria uchodźców)
• Government-assisted refugees (uchodźcy pozostający pod opieką rządową)
• Privately sponsored refugees (uchodźcy wspomagani-sponsorowani prywatnie)
• Refugees landed in Canada (uchodźcy „lądujący” w Kanadzie)
• Refugee dependants** (osoby pozostające pod opieką, będące uzależnione od uchodźców)


Other Immigrants (inni imigranci)
• Retirees (emeryci)
• Temporary resident permit holders (posiadająty prawo tymczasowego osiedlenia)
• Humanitarian and compassionate cases (ze względów humanitarnych i na współczucie)

Należy pamiętać, że wnioski o zakwalifikowanie do którejś z wyżej wymienionych grup imigracyjnych (na któryś z programów) może składać każdy obcokrajowiec, co oczywiście nie znaczy, że każde podanie zostanie zaakceptowane do dalszego rozpatrzenia i czy wnioskodawca będzie

zakwalifikowany do otrzymania statusu stałego rezydenta. Każdy z wniosków może być zaakceptowany przez Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji, jeśli będzie w zgodzie z regulacjami IRPA oraz (lub) zostaną zauważone przy jego rozpatrywaniu względy humanitarne.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1