Immigration and Employment Services

Czy i dlaczego pomoc specjalistów?

Podobnie jak wiele innych starań i działań, również i w sprawach związanych z wizami oraz z wszystkim co łączy się z imigracją, a także uzyskaniem obywatelstwa kanadyjskiego wcale nie jest wymagane zatrudnienie do pomocy jakiegoś fachowcy. W tym temacie jest podobnie, jak w innych dziedzinach życia. Nie ma przecież przymusu korzystania z usług mechanika samochodowego czy innego fachowcy. Nawet leczyć można się samemu. Przy podejmowaniu decyzji w tym temacie warto jednak pamiętać o dwóch ważnych sprawach:

1. O ryzyku i skutkach tej samowystarczalności, w tym bardzo często trudnych do naprawienia;

2. Że może czas i energię lepiej poświęcić z dobrym skutkiem (również finansowym) na działania adekwatne do naszego zawodu i doświadczeń, z których korzysta też (może pośrednio) niejeden specjalista od prawa imigracyjnego.

Przepisy rozróżniają dwie grupy osób uprawnionych do reprezentowania imigrantów. Są one scharakteryzowane pod hasłami:

a. Mogący pobierać opłaty za swoje usługi;
b. Nie mogący pobierać opłat za taki serwis. (Patrz: „Prawo reprezentowania”)

Koniecznie należy pamiętać, że:

• Każda sprawa imigracyjna jest inna i w zasadzie

nie ma łatwych, gdyż ostateczne decyzje nie należą ani do klienta, ani do jego doradców, lecz do urzędnika imigracyjnego. Dlatego wszystko musi być BARDZO DOBRZE PRZYGOTOWANE i mieć właściwe zaplecze reprezentacyjne.

• Spraw imigracyjnych nie można rozpatrywać w odniesieniu do jakiejś ich części, ale kompleksowo i z pełnym, właściwym tłem prawnym. Takie spojrzenie i ocenę może mieć jedynie osoba doświadczona w tej materii.

• Wszyscy ludzie mają tendencję do subiektywnej oceny i koncentrowania uwagi na według nich ważnych problemach. Tylko właściwy doradca imigracyjny skoncentruje uwagę i całą pracę na całości, odpowiednio wybierają i eksponując rzeczy najważniejsze.

• Na ogół mamy skłonność do przeoczania lub lekceważenia rzeczy według nas„drobnych”. Dobry doradca wie, że nawet mały błąd może położyć każdą sprawę, choćby najprostszą. Nie będąc profesjonalistą w danej dziedzinie nie ma możliwości dokonania właściwej oceny, co jest ważne w danej sprawie, a co nie, co ją wzmocni, a co może jej zaszkodzić.

• W każdej dziedzinie życia tylko profesjonaliści potrafią opracować dobrą strategię i taktykę działania.

strona 1 2

Pic 2
Pic 1