Immigration and Employment Services

Dlaczego korzystać z pomocy naszego biura?

Ponieważ:

1. Specjalizujemy się niemal wyłącznie w sprawach imigracyjnych, a także w poszukiwaniu pracy dla obcokrajowców, które to zagadnienia częstokroć łączą się ze sobą.

2. Jako specjaliści dobrze znamy i rozumiemy wszystkie procedury i praktyki obowiązujące oraz stosowane w imigracji i doskonale wiemy, jak ich użyć dla potrzeb spraw klientów. Śledzimy wszystkie zmiany w prawie imigracyjnym i jesteśmy z nimi na bieżąco.

3. Dokonujemy prawidłowych ocen naszych klientów i wyboru dla nich najlepszych dróg. Z każdym klientem pracujemy oczywiście całkowicie indywidualnie, poznając dogłębnie jego sprawę. Dla każdego przygotowujemy indywidualną strategię i taktykę działania, i wspólnie je prowadzimy.

4. Dopilnowujemy, aby wszystko zostało dobrze przygotowane (właściwa, pełna dokumentacja, tłumaczenia) i dostarczone we właściwym czasie, na właściwe „biurko” w urzędach imigracyjnych i konsularnych, a także urzędach pracy i u konkretnych pracodawców oraz czuwamy nad prawidłowym przebiegiem każdej sprawy, monitorując je i interweniując w razie potrzeby w odpowiednich biurach.

5. Pilnujemy korespondencji z urzędnikami imigracyjnymi oraz pracodawcami.

6. Pomagamy przygotować bardzo dobre CV, rozsyłamy je do potencjalnych pracodawców oraz przygotowujemy do rozmowy z nimi. Mając bardzo dobre doświadczenie w poszukiwaniu pracy osiągamy tą drogą duże sukcesy.

7. Prowadzimy „bank pracodawców”, wciąż pozyskując różne nowe miejsca pracy dla naszych klientów.

8. Pomagamy przygotować „prezentację on line”, odpowiednio ją uruchomić i rozesłać do dziesiątków potencjalnych pracodawców lub do konkretnych, zgłaszających się w naszym biurze.

9. Reprezentujemy klientów w sprawach imigracyjnych przed sądem i w różnych innymi urzędach. W razie potrzeby zabezpieczamy dodatkową pomoc bardzo doświadczonych adwokatów.

10. W imieniu klientów odwołujemy się od negatywnych decyzji.

11. Szukamy możliwości i dokonujemy w razie potrzeby procedur związanych z kartoteką kryminalną.

12. Uwalniamy z aresztu imigracyjnego.

13. Udzielamy pomocy w stawianiu pierwszych kroków w Kanadzie.


Dzięki naszej pomocy klienci prawidłowo przechodzą wszelkie procedury, odnosząc w swych staraniach sukcesy, nie tracąc niepotrzebnie czasu i pieniędzy. Skorzystaj z naszej pomocy i bądź dobrze przygotowany do KAŻDEGO kroku na drodze do Kanady.

strona 1 2

Pic 2
Pic 1