Immigration and Employment Services

Praca

Aby dzisiaj znaleźć dobrą, dobrze płatną pracę nie wystarczy być fachowcem w jakiejś branży, ale także trzeba umieć się właściwie „sprzedać”, czyli przedstawić, zareklamować, wypromować. Również ważną sprawą jest, aby dany pracownik został przedstawiony właściwej osobie, a najlepiej w tym samym czasie wielu ludziom w różnych miejscach.

Mając to wszystko na uwadze i bardzo dobrze znając procedury obowiązujące przy poszukiwaniu pracy w Kanadzie, stosowane praktyki i zwyczaje, a także mając własne bardzo dobre doświadczenia w tworzeniu oraz składaniu CV, proponujemy naszą pomoc w całym tym zagadnieniu, a w szczególności:

1. Przygotowujemy CV zgodnie ze standardami kanadyjskimi i z uwzględnieniem zarówno wymagań i oczekiwań pracodawców, jak i właściwego przedstawienia charakterystyki osoby szukającej pracy.

2. Jesteśmy w stanie odpowiednio zaprezentować naszego kandydata jednocześnie kilku pracodawcom i prowadzić w jego imieniu niezbędne rozmowy oraz negocjować najlepsze warunki pracy i płacy.

3. Załatwiamy wszelkie formalności związane z pozyskaniem pracy; od pracodawcy poczynając, poprzez urząd pracy i na urzędzie imigracyjnym kończąc.

4. Przygotowujemy kandydatów do interview z pracodawcą i jeśli to tylko jest możliwe uczestniczymy przy takiej rozmowie osobiście lub w „telekonferencji”.

5. Przedłużamy kontrakty i wizy pracownicze.

6. Jeśli istnieje potrzeba zmiany pracodawcy, to pomagamy w jego poszukaniu oraz załatwieniu formalności z tym związanych.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rzetelności w działaniu osiągamy bardzo duże sukcesy w całym ujętym tu pod hasłem „praca”.

Pracujemy również nad nową metodą prezentacji naszych kandydatów z wykorzystaniem DVD oraz Internetu. Wielu naszych klientów już skorzystało z tej drogi.

Pic 2
Pic 1