Immigration and Employment Services

Kto ma prawo udzielać porad i reprezentować imigrantów?

Każdy człowiek. Kanada jest krajem gwarantującym szerokie swobody swoim obywatelom. W zakresie udzielania porad również. I nikt nie może tego zabronić, podobnie jak też nikt nie może zmusić kogoś do korzystania z takich rad. W zakresie prawa imigracyjnego nie ma innej interpretacji tego uprawnienia. A co mówią na ten temat rządowe regulacje prawne? Dowiadujemy się z nich, że składając wniosek i czyniąc starania o prawo stałego pobytu w Kanadzie wnioskodawca nie jest zobowiazany do korzystania z pomocy specjalnych reprezentantów, doradców, konsultantów imigracyjnych. Władze kanadyjskie natomiast są zobowiązane do traktowania jednakowo wszystkich wnioskodawców, bez względu na to, czy korzystają oni z usług jakichś specjalistów czy nie. W większości przypadków warto jednak sięgnąć po pomoc osoby reprezentującej imigranta, unikając dzięki temu wielu błędów wynikających z braku znajomosci kanadyjskiego prawa imigracyjnego oraz wprowadzanych weń zmian, a także rozeznania w stosowanych procedurach i praktykach.

Przepisy rozróżniają dwie grupy osób uprawnionych do reprezentowania imigrantów. Są one scharakteryzowane pod hasłami:

1. Mogący pobierać opłaty za swoje usługi;

2. Nie mogący pobierać opłat za taki serwis.

Podstawowym kryterium jest tu więc prawo do uzyskiwania wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz wnioskodawcy. W pierwszej grupie mogą znaleźć się osoby, które są autoryzowane jako:

1. Adwokaci, członkowie kanadyjskiego związku adwokatów, a także studenci prawa, pracujący pod kierownictwem takich adwokatów;

2. Konsultanci imigracyjni, będący członkami Canadian Society of Immigration Consultants;

3. Notariusze w prowincji Quebec, oraz studenci prawa pracujący pod ich kierownictwem.

Do drugiej grupy mogą być zaliczone osoby prywatne oraz organizacje społeczne, takie, jak na przykład:

1. Różne organizacje niereligijne oraz nierządowe;

2. Przyjaciele;

3. Członkowie rodziny, krewni.

Ta grupa reprezentantów nie potrzebuje specjalnej urzędowej autoryzacji. Natomiast każda z osób chcących korzystać z ich pomocy MUSI wyrazić pisemnie zgodę na udostępnianie przez Citizenship and Immigraction Canada (CIC) jego danych osobie reprezentującej. Może to uczynić na specjalnym formularzu IMM 5476B. Doradcy tej grupy nie mogą – co należy jeszcze raz podkreślić - pobierać od swoich „klientów” jakiegokolwiek wynagrodzenia za świadczoną im pomoc. W tym miejscu należy uczynić dwie uwagi:

1. Ta grupa doradców nie ponosi w zasadzie żadnej odpowiedzialności przed czynnikami rządowymi za popełnione błędy, gdyż działa „w dobrej wierze” i za zgodą przyjmującego poradę;

2. Nieprofesjonalni doradcy mogą nie być na bieżąco (przeważnie nie są) z prawem imigracyjnym oraz z występującymi w danym momencie trendami lub koncepcjami władz kanadyjskich dotyczącymi problemów demograficznych i ekonomicznych, w których ważną rolę odgrywa imigracja.

W świetle tych zastrzeżeń należy raz jeszcze zastanowić się czy warto w tak ważnej sprawie podejmować ryzyko oszczędzania na profesjonalnej pomocy.

strona 1 2

Pic 2
Pic 1