Immigration and Employment Services

Nasze serwisy

Konsultacje

W sprawach imigracyjnych uzyskanie rzetelnej wiedzy najczęściej przesądza o powodzeniu. Chociaż w tym temacie można znaleźć dużo informacji na odpowiednich stronach internetowych, pamiętać należy, że są one ogólne, i nie dotyczą KONKRETNEGO człowieka oraz jego charakterystyki. Tak, jak nie ma jednakowych ludzi, tak też nie ma jednakowych spraw z nimi związanych. Dlatego warto skorzystać z rzetelnych KONSULTACJI.

Niezmiernie ważną rzeczą w naszej pracy są konsultacje z klientami. Na bazie takiej rozmowy, rzetelnie potraktowanej przez obie strony, jesteśmy w stanie ocenić czy i w jaki sposób możemy poprowadzić daną sprawę, by odnieść sukces. KAŻDĄ sprawę analizujemy i oceniamy INDYWIDUALNIE i zawsze adekwatnie do uzyskanych informacji, faktów oraz możliwości prawnych, a nie do życzeń, różnych spekulacji i ibiegowych opinii.

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że poza nielicznymi, specyficznymi przypadkami szansę na pobyt stały w Kanadzie ma niemalże każdy, i może osiągnąć taki cel, jeśli pójdzie do niego właściwą drogą. ZAWSZE wybieramy i doradzamy NAJLEPSZĄ opcję. Przeważnie zabezpieczamy ją drugą, czyli mamy plan A i B. Doświadczenie naszego zespołu w pracy z ludźmi, a także bardzo dobra wiedza na temat życia w różnych krajach oraz determinacji w staraniach o pobyt w Kanadzie umożliwiają nam solidnie, a przy tym profesjonalnie traktować każdą sprawę. Cały czas pracujemy pod hasłem:

„NIE WALCZYMY O KLIENTA, LECZ O JEGO SUKCES”.


Wszystkie wizy

Wiza jest niczym innym jak zgodą władz Kanady na wjazd i pobyt w tym kraju. Pamiętać należy, że każde państwo określa własne warunki przyznawania takiego prawa i dlatego wszelkie doświadczenia z podróży oraz pobytu w innych krajach mogą być nie tylko mało przydatne, ale także przeszkadzać.

Każdy człowiek ma prawo składać wniosek o konkretną wizę całkowicie samodzielnie lub poprosić o pomoc w tej sprawie któreś z biur specjalizujących się w sprawach imigracyjnych. Chociaż proces wydaje się łatwy do przejścia, z doświadczenia wiemy, że dziesiątki ludzi popełnia w tym temacie błędy, otrzymując odmowę, co jest odnotowane w kartotece danego wnioskodawcy i może mieć istotny wpływ przy jego ponownych staraniach o wjazd do Kanady.

O którą z wiz masz zamiar się starać?

- Pobytową, czyli status stałego rezydenta, poprzedzający przyznanie obywatelstwa;

- Pracowniczą, związaną z pracą kontraktową;

- Studencką, umożliwiającą studiowanie w Kanadzie;

- Turystyczną.

Skontaktuj się z naszym biurem, aby dokonać właściwego wyboru i rozpocząć prawidłowe starania.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1