Immigration and Employment Services

Nasze serwisy

Profesjonalne CV

Około 60% nowych stałych rezydentów otrzymuje ten status poprzez kategorię ekonomiczną. Jednym z najpewniejszych kluczy do kanadyjskich drzwi jest praca. Osoby znajdujące pracodawcę potrzebującego i gotowego zatrudnić konkretnego pracownika pokonują znacznie łatwiej wymagane procedury. Wykorzystując wiedzę, znajomość tematu oraz wieloletnie doświadczenia przygotowujemy PROFESJONALNE Curiculum Vitae („życiorys zawodowy”) bardzo przydatne do poszukiwania pracodawców i dobrych stanowisk pracy, a więc i zarobków.

Ta pomoc jest szczególnie istotna przy staraniach o pobyt poprzez pracę. Nasi specjaliści sami doświadczyli, jak ważne jest dobre CV przy poszukiwaniu pracy. Wiele lat praktyki w pomocy w przygotowaniu „życiorysu zawodowego” i umiejętność nie tylko prawidłowego wyeksponowania właściwych zalet osób poszukujących pracy w Kanadzie, ale także dobrego wyboru drogi dotarcia z nimi do pracodawcy przynosi nam doskonałe rezultaty i wysoką skuteczność działań. Przygotowujemy także CV do specjalnego serwisu, jakim jest prezentacja poprzez Internet.


Tłumaczenia wszystkich dokumentów

Rozpoczynając korzystanie z pomocy naszego biura otrzymasz spis wszystkich dokumentów potrzebnych na wybranej drodze. Muszą być one w języku angielskim lub francuskim.

Jeśli nie posiadasz tłumaczeń, będziesz mógł je uzyskać poprzez nasze biuro. W tym temacie również zaufaj naszemu doświadczeniu i rzetelności.


Profesjonalne przygotowanie do interview (rozmowa kwalifikacyjna) Reprezentacja w kanadyjskich sądach i innych urzędach

W sprawach związanych z imigracją, a także pracą kontraktową lub studiami należy spodziewać się (w większości przypadków) interview (rozmowy kwalifikacyjnej) z urzędnikiem imigracyjnym, pracodawcą, przedstawicielem uczelni. Nasze biuro przygotowuje klientów do wszystkich takich kontaktów i rozmów, sugerując lub ucząc właściwej postawy oraz umiejętności ich prowadzenia. Mając doświadczenie w tej dziedzinie i liczne przykłady z praktyki, uczymy prawidłowego podejścia do konkretnych interview.

Naszych klientów reprezentujemy nie tylko w kanadyjskim urzędzie imigracyjnym i urzędzie pracy składając w jego imieniu odpowiednio przygotowane wnioski, ale także - jeśli zachodzi taka potrzeba – w sądach przy rozpatrywaniu spraw imigracyjnych, przy uwalnianiu z aresztów itp. Wszystkie tego typu sprawy są nie tylko trudne, ale także mogą być bardzo kosztowne, a przy tym mogą też zakończyć się fiaskiem, jeśli nie zostaną prawidłowo poprowadzone.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1