Immigration and Employment Services

Sprawdź swoje szanse

Wypełniając poniższy kwestionariusz umożliwisz nam wstępną analizę i ocenę Twoich szans w staraniach o pobyt stały. Będziemy też mogli wstępnie określić drogę postępowania i udzielić Ci właściwych wskazówek, co do dalszych działań. Każdą podaną charakterystykę traktujemy BARDZO POWAŻNIE i ZAWSZE BARDZO RZETELNIE oceniamy możliwości oraz podajemy najlepsze z możliwych do zastosowania rozwiązań. W przypadku ich braku szans, otwarcie informujemy i udzielamy stosownych porad.
Wszystkie dane objęte są pełną tajemnicą, do czego zobowiązuje nas wykonywany zawód.


Imię *Nazwisko * Wiek *
E-Mail * Telefon * Płeć *
Narodowość * Rezydencja *
Stan Cywilny * Adres
Dzieci w wieku od 0 do 12 *        Dzieci w wieku od 13 do 21 stanu wolnego *

Wykształcenie i Doświadczenie
Wykształcenie *
Dodatkowe
informacje
o wykształceniu
Zawód wykonywany * Jak długo wykonywany *
Zawód wykonywany Jak długo wykonywany
Zawód wykonywany Jak długo wykonywany

Języki Kanady
SłuchanieMówienieCzytaniePisanie
Znajomość jęz. Angielskiego *
Znajomość jęz. Francuskiego *

Dodatkowe Informacje
Czy posiadasz ofertę pracy w Kanadzie? *        Czy posiadasz krewnych w Kanadzie? *
Czy ty lub twoja małżonka/partner życiowy pracował w Kanadzie? *
Czy ty lub twoja małżonka/partner życiowy studiował w Kanadzie? *
Czy posiadasz znajomych w Kanadzie? *
Czy byłeś zamieszany, aresztowany lub karany za sprawę kryminalna? *

Wykształcenie i Doświadczenie Partnera
Wykształcenie *
Dodatkowe
informacje
o wykształceniu
Zawód wykonywany * Jak długo wykonywany *
Zawód wykonywany Jak długo wykonywany
Zawód wykonywany Jak długo wykonywany

* = Istotne informacje
Jeśli masz trudność z wybieraniem naszych opcji, podaj dodatkowe informacje o wykształceniu.

Pic 2
Pic 1